Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Partnerzy KSOW:  Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czas trwania projektu: 01.04.2022­-31.10.2023

Budżet projektu: 362 262,00 zł (w tym wkład własny 53 586,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • w zakresie wyjazdów studyjnych uczestnikami będzie do 100 rolników z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • w zakresie konferencji uczestnikami będzie do 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział w wyjazdach studyjnych oraz zaproszeni goście reprezentujący podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradcy, reprezentanci nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest przeprowadzenie serii wyjazdów studyjnych i konferencji, które zaowocują podniesieniem wiedzy uczestników w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, sytuacji rolników w łańcuchu produkcji, rozwinięcia świadomości w zakresie korzyści ze współpracy rolników w rozmaitych formach prowadzących do rozwoju integracji poziomej a następnie pionowej w rolnictwie, a także przedstawienia dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy studyjne oraz dwie konferencje (dwa wyjazdy i jedna konferencja w każdym roku realizacji operacji).

Dwa wyjazdy obejmują:

 • Pierwszy dzień wyjazdu — spotkanie z rolnikami reprezentującymi województwo przyjmujące gości, zapoznanie, budowa relacji i prezentacje grup z poszczególnych województw, panele dyskusyjne: prezentacja potencjału poszczególnych województw/regionów ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny i potencjału rynków wołowiny; łańcuchy produkcji wołowiny; rasy bydła i ich potencjał mięsny.
   
 • Drugi dzień — dwie wizyty 2-3 godzinne w wytypowanych gospodarstwach z przyjmującego województwa zajmujących się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, które sprzedają młode bydło, wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne z zagadnień związanych z projektem: łańcuch produkcji wołowiny - pozycja rolników w łańcuchu, wzajemne relacje i zaufanie; technologia produkcji bydła i jej optymalizacja; panel dyskusyjny dotyczący wymienionych zagadnień z udziałem ekspertów, koordynatorów regionalnych oraz organizatorów form promocji.
 • Trzeci dzień — jedna 2-3 godzinna wizyta w wytypowanym gospodarstwie z przyjmującego województwa, zajmującym się produkcją bydła ras mięsnych lub mlecznych, wykłady i panel dyskusyjny.

Poza tym odbędą się dwie konferencje:

 • Pierwsza konferencja i panele dyskusyjne odbędą się na tematy: Integracja pozioma rolnictwa; Łańcuchy produkcji żywności wysokiej jakości ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny, Technologia produkcji bydła i jaj optymalizacja, Rynki agro – rynek krajowy i przyczyny niskiego spożycia wołowiny w Polsce.
   
 • Druga konferencja i panele dyskusyjne odbędą się na tematy: Integracja pionowa w łańcuchach produkcji żywności na przykładzie wołowiny; Krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości, paszportyzacja polskiej żywności ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny, Profilaktyka w produkcji bydła i jej wpływ na efektywność produkcji; Światowe rynki agro i przyszłość produkcji mięsnej ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 9 KSOW: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.