|

Bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od gleby

Zapraszamy do śledzenia Globalnego Forum do spraw Żywności i Rolnictwa / Global Forum for Food and Agriculture 2022 (GFFA) — corocznego wydarzenia podczas którego publiczność ekspertów ze świata polityki, świata biznesu i od społeczeństwa obywatelskiego, omawia kluczowe dla przyszłości globalnej polityki rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego kwestie.

Tegoroczne GFFA 2020 zajmie się jednym z najważniejszych wyzwań dla globalnej sytuacji żywnościowej, ujętym w temacie spotkania:

Zrównoważone użytkowanie gruntów:
bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od gleby

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-28 stycznia 2022 roku w formie online.

Ponad 90 procent światowej produkcji żywności opiera się na wykorzystywaniu gleby. Magazynuje ona tyle dwutlenku węgla, co wszystkie roślinny naziemne i ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu katastrofie środowiskowej. Jakość gleb jednak coraz bardziej się pogarsza, a żyzne ziemie stają się coraz rzadsze.

Chociaż może nam się wydawać, że wprowadzenie innowacyjnych praktyk zarządzania w ostatniej dekadzie, spowodowało mniejszą erozję wodną gleby, dotknięty nią obszar nadal jest znaczący. Najnowsze badania pokazują, że około 11,4% terytorium Unii Europejskiej jest dotknięte umiarkowaną lub poważną erozją gleby, w tym około 12,5% gruntów ornych o powierzchni 138 200 kilometrów kwadratowych. W obliczu tego i dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, niezbędne jest zagwarantowanie rolnikom długoterminowego i bezpiecznego dostępu do gruntów rolnych.

GFFA 2022 ma stanowić impuls do współpracy międzynarodowej wobec powyższego problemu, starając się przy tym odpowiedzieć na cztery podstawowe pytania.

  1. W jaki sposób możemy poprawić ochronę gleby?
  2. Jak możemy przywrócić gleby już zdegradowane
  3. Jak możemy sprawić, by korzystanie z ograniczonych zasobów gruntu było bardziej zrównoważone?
  4. W jaki sposób rolnicy na całym świecie mogą uzyskać sprawiedliwy dostęp do gruntów?

Więcej informacji na temat stanu naszych gleb i obecnych danych na ten temat jakimi dysponujemy, znajdziecie w artykule Male kroki na grząskim gruncie, opublikowanym na naszej stronie.

Rejestracja nie jest wymagana do śledzenia wydarzenia. Wszystkie niezbędne informacje na jego temat, znajdują się na stronie GFFA 2022.

Źródło: link [tłum. własne]