|

Co stoi za sukcesem włoskiego rolnictwa?

Zdjęcie przedstawia krajobraz włoskiej wsi położonej w górzystym terenie.

Włochy nadal są postrzegane jako lider w produkcji wysokiej jakości żywności, stosujący wiele skutecznie działających rozwiązań służących zarówno rolnikom, jak i osobom zamieszkującym wsie. Dla zrozumienia procesów które do tego doprowadziły i zaadaptowanie ich na nasz, polski grunt, niezbędne jest tworzenie jak najczęstszych okazji do wymiany doświadczeń na osi Polska — Włochy.

W ramach tego, warte uwagi są wyjazdy studyjne, tworzące tak potrzebną nam przestrzeń do nauki od najlepszych. Jednym z nich jest niedawny, zorganizowany wraz z naszymi partnerami wyjazd do włoskiego regionu Emilia-Romagna, służący poznaniu takich kwestii jak:

 • produkcja żywności wysokiej jakości; poprawa relacji w łańcuchach produkcji i tworzenie krótkich łańcuchów dostaw;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich;
 • wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • integracja (pozioma i pionowa) oraz jej wpływ na zdolność do wdrażania innowacji w rolnictwie;
 • optymalizacja współpracy samorządu terytorialnego z lokalnym rolnictwem.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 20 osób z różnych środowisk, reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie.

Podczas wyjazdu odbyły się dwie wizyty studyjne w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję w ramach systemów jakości żywności, przetwarzających we własnym zakresie wszystkie produkowane w nich surowce i dokonujących sprzedaży swoich wyrobów w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Pierwsze z gospodarstw prowadzi od 150 lat produkcję octu balsamicznego Aceto Balsamico di Modena IGP, drugie natomiast biodynamiczną produkcję wina.

Poza tym, uczestnicy wyjazdu odbyli spotkania ze ściśle ze sobą współpracującymi instytucjami otoczenia rolnictwa, wspierającymi rolników w celu wykreowania i podtrzymywania optymalnego dla nich środowiska do działania i rozwoju:

 • Dyrekcją Generalną do spraw Rolnictwa, Łowiectwa i Rybołówstwa Regionu Emilia-Romagna;
 • Bioagricoop - lokalną organizacją producentów żywności wysokiej jakości działających przede wszystkim
  w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
 • AssoCertBio - organizacją zrzeszającą 10 głównych podmiotów zajmujących się certyfikacją produkcji żywności organicznej.

Skutkiem wyjazdu było zaobserwowanie i doświadczenie:

 • ścisłej współpracy rolników oraz zaawansowaną integrację poziomą umożliwiającą budowę partnerskich relacji w łańcuchach produkcji żywności;
 • powszechnej certyfikacji i profesjonalnej, wspieranej przez samorząd lokalny promocji certyfikowanych w ramach różnych systemów produktów żywnościowych;
 • dążenia do przetwarzania wyprodukowanych surowców w gospodarstwach i sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
 • otwartości na innowacje i chęci uczestnictwa w projektach badawczych a później wdrażania niekiedy prostych i nieskomplikowanych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę i poprawiających jakość produkcji w gospodarstwach rolnych;
 • ogromnego zaangażowania instytucji samorządowych oraz centralnych we wspieraniu rolnictwa i kreowaniu środowiska sprzyjającego stabilnej pracy, inwestowaniu i rozwojowi, poprzez wprowadzanie przejrzystych i stabilnych przepisów;
 • integracji i współpracy pomiędzy podmiotami doradczymi i certyfikującymi;
 • ścisłej współpracy, zaufania oraz wzajemnego wspierania się i „gry do jednej bramki” wszystkich podmiotów funkcjonujących w branży rolno-spożywczej, co przekłada się ona ogromny sukces włoskich produktów i włoskiej kuchni na rynkach światowych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w jego opisie, dostępnym na naszej stronie.