Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

Partner KSOW: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA", Gmina Tuczna, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czas trwania projektu: 01.04.2021–30.10.2021

Budżet projektu: 125 418,80 zł 

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy,
 • doradcy rolniczy,
 • przedstawiciele samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele świata nauki.

Działania i efekty projektu:

 • Wyjazd studyjny – do Włoch dla 20 uczestników, mający na celu przeszkolenie i podniesienie wiedzy w zakresie:
  • systemów jakości żywności,
  • krótkich łańcuchów dostaw,
  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego,
  • innowacyjności, w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie,
  • tworzenia sieci współpracy partnerskiej.
 • Cztery spotkania powyjazdowe, zorganizowane w ramach wkładu własnego, mające na celu przekazanie zainteresowanym osobom zdobytą podczas wyjazdu studyjnego wiedzę.

Więcej o projekcie, pisaliśmy na naszym portalu:

Co stoi za sukcesem włoskiego rolnictwa?


Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.