|

Gęsina na Pomorzu

 1 i 2 października w Swarożynie (woj. pomorskie) odbyły się szkolenia 
„PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI SPOSOBEM NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH”,
 zorganizowane przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Uczestnicy szkolenia przekonali się na czym polega chów gęsi, poznali legalne formy sprzedaży produktów 
rolnych, techniki obróbki oraz wykorzystanie gęsiny w gastronomii. Wszyscy odbiorcy szkolenia mieli 
możliwość spróbowania przeróżnych potraw z gęsi, jak i przyjrzeć się metodom produkcji dań z gęsiny podczas 
warsztatów kulinarnych.

Wiedza przekazywana podczas targów i eventów, stanie się podstawą do promocji i rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skracania łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność zdrową, ze znanego źródła.

Spodziewanymi efektami długofalowymi niniejszej operacji są:

  • zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD,
  • zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego,
  • zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny).

W dłuższej perspektywie czasu osiągnięcie powyższych efektów może spowodować wzrost dochodowości gospodarstw rolnych, zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i zmniejszenie odpływu ludzi w wieku produkcyjnym ze wsi do miast.

Więcej informacji o projekcie - zobacz