|

Inteligentna wieś — czyli jaka?

Postępująca transformacja cyfrowa, kierująca nas w stronę społeczeństwa informacyjnego, gdzie coraz większą rolę w życiu społeczności obszarów wiejskich odgrywają rozwiązania płynące ze świata technologii, wymaga od wszystkich osób zaangażowanych i zainteresowanych przyszłością wsi, poznania i angażowania się w koncepcje takie jak smart villages.

Co jednak, oznacza „smart village”?

Od prób określenia definicji, przez analizę oczekiwań jakim stara się sprostać, po realne przykłady płynące z gmin laureatów konkursu „Moja SMART wieś”  — w odpowiedzi przychodzi nam tu świeżo wydana przez naszego partnera publikacja: „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski.”, napisana przez Sławomira Kalinowskiego, Łukasza Komorowskiego i Annę Rosę — pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do lektury!

Na wstępie przeczytamy:

(...) Wyszliśmy bowiem z założenia, że smart villages zaczyna się tam, gdzie powstaje refleksja nad wykorzystaniem technologii cyfrowych do stworzenia przestrzeni, w której liderom lokalnego rozwoju łatwiej jest uwzględnić potrzeby i możliwości swoich mieszkańców. Przyjęcie takiego podejścia pozwala zastanawiać się, jakie elementy są w tym procesie niezbędne. Chcąc udzielić odpowiedzi, dokonaliśmy identyfikacji wybranych polskich przykładów oraz wyzwań i mechanizmów rozwoju smart villages.    

Idąc dalej — brnąc przez pięć rozdziałów tej publikacji, jej czytelnik będzie miał okazję poznać odpowiedzi na pytania, którymi kierowali się autorzy:

  • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
  • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
  • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
  • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
  • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
  • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
  • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
  • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

Zainteresowane książką powinny być zarówno osoby kształtujące obraz naszych wsi na poziomie administracyjnym, jak i lokalni liderzy, aktywizujący swe społeczności w kierunku pozytywnych zmian. Niezbędne informacje, opis narzędzi i inspirujące przykłady pomóc mogą także tym, od których najwięcej zależy w procesach przemian — mieszkańcom wsi.

Jak dodają autorzy:

(...) Czytelnik znajdzie w książce sugestie i pomysły, które może modyfikować czy udoskonalać, ale przede wszystkim – dostosowywać do potrzeb własnych i społeczności lokalnej. Liczymy, że będzie to inspiracja dla osób mających jeszcze wątpliwości, czy w ogóle warto rozpoczynać tego typu inicjatywy. Jej zaletą jest połączenie rozważań teoretycznych z doświadczeniami praktycznymi, które nabyliśmy podczas organizowanego konkursu Moja SMART wieś, a także w czasie trwania badań pogłębionych w wybranych gminach.

Książka dostępna jest w pliku .pdf, na stronie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Po więcej informacji o projekcie w ramach którego powstała książka, zapraszamy do jego opisu, znajdującego się na naszej stronie.