|

Jak odpowiedzialnie gospodarować wodą w rolnictwie w czasach zmian klimatu? — publikacja

Zapraszamy do przeczytania poradnika „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”, powstałego w ramach projektu realizowanego przez naszego partnera, Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Publikacja dostępna jest w naszej bibliotece — tutaj.

W opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych, wpływem rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych oraz powiązaniami z bioróżnorodnością użytków rolnych i otaczających je terenów. Poradnik, choć pierwotnie dedykowany był uczniom i nauczycielom szkół rolniczych, z pewnością zainteresuje też osoby pragnące zwiększyć swoją świadomość na poniższe tematy:

  •   Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  •   Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  •   Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  •  Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  •   Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji na temat projektu w ramach którego powstało opracowanie, znajdziemy na naszej stronie — tutaj.