|

Jak rolnictwo może pomóc w ochronie środowiska? — ruszył konkurs filmowy dla uczniów szkół rolniczych

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza konkurs filmowy skierowany do uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych. Zapraszamy więc młodych twórców do nakręcenia krótkiego filmu na jeden z trzech tematów związanych z rolnictwem i jego przyszłością. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody — elektroniczne zegarki i trzydniowy wyjazd edukacyjny.

Konkurs trwa do 28.04.2023 r., do godziny 14:00. Mogą brać w nim udział pięcioosobowe grupy uczniów, po jednej na szkołę. 

Oceniana będzie zawartość merytoryczna filmu, sposób zaprezentowania treści, jakość i profesjonalizm jego wykonania, pomysłowość oraz walory edukacyjne. 

Kategorie w ramach których można zgłaszać swój film, to:

I kategoria

Dobre praktyki rolnicze, które pozytywnie wpływają na:

  • ograniczenie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych,
  • oszczędzanie wody w gospodarstwie rolnym,
  • wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym,
  • retencjonowanie wody w glebie i w krajobrazie rolniczym

II kategoria

Rolnictwo przyszłości — Jak zmieni się rolnictwo pod wpływem zmian klimatu?

III kategoria

Konsument przyszłości — jak globalne ocieplenie wpłynie na naszą świadomość konsumencką i jak zmieni nasze nawyki żywieniowe?


Aby wziąć udział w konkursie, należy do 28 kwietnia do godziny 14.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora — Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa (liczy się data wpływu do Organizatora):

  • film na CD/DVD/PENDRIVE
  • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu i recenzję filmu dokonaną przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.
  • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
  • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatora — tutaj.

Konkurs jest częścią projektu „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”, którego opis znajduje się na naszej stronie — tutaj.