|

Jak widzisz przyszłość wsi?

Już tylko kilka dni pozostało do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Uwagi lub opinie wysyłać można do 14 września 2021 roku.

Jak wziąć udział?

  1. Zapoznaj się z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu „Regionów Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 roku.
  2. Prześlij swoje uwagi lub opinię na adres e-mail: strategia@minrol.gov.pl.

Aby skutecznie reagować na megatrendy i wyzwania związane z globalizacją, urbanizacją, starzeniem się społeczeństwa oraz czerpać korzyści z transformacji ekologicznej i cyfrowej, potrzebne są polityki i działania uwzględniające różnorodność terytoriów Unii Europejskiej — zarówno ich specyficzne potrzeby, jak i względne mocne strony. Ogłoszenie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich stanowi pierwszy krok w kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.

Źródło: artykuł ksow.pl

Warto zaznaczyć, że komunikacie pada zapowiedź prac Komisji Europejskiej nad Paktem na rzecz obszarów wiejskich i Planem działania UE na rzecz obszarów wiejskich, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE do 2040 roku. Dlatego zapraszamy do włączenia się w trwające prace poprzezudział w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 14 września 2021 r.

Po więcej informacji na temat "wizji..." zapraszamy do wcześniejszych artykułów, pojawiających się na naszej stronie:

Źródło: strona MRiRW