|

Jak zwiększyć rentowność hodowli?

Na zdjęciu, w centrum kadru znajduje się krowa wpatrująca się w obiektyw.

Aby zwiększać wiedzę hodowców bydła na temat zalet wykorzystywania genomiki we własnym gospodarstwie, nasz partner: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu organizuje oraz zaprasza na bezpłatne webinarium „Selekcja genomowa a ekonomia produkcji mleka w gospodarstwie”.

Prowadzący spotkanie eksperci w hodowli bydła, wraz z prelegentami z WCHiRZ, zadbają o to aby każdy z uczestników poszerzył swoją wiedzę na następujące tematy:

 • jak poprawić swoje wyniki produkcyjne dzięki implementacji selekcji genomowej w stadzie;
 • czy można poprawić rentowność stada dzięki selekcji genomowej;
 • jak wdrożenie selekcji genomowej oraz biotechnik rozrodu (w tym ET) wpływa na postęp hodowlany;
 • jak selekcja genomowa wpłynęła na identyfikacje defektów genetycznych np. cech związanych z płodnością, a tym samym poprawę wskaźników rozrodu w stadzie.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch terminach:

 • 29 września 2021 roku
 • 6 października 2021 roku

Szczegółowy harmonogram:

 • 18:00 Otwarcie Webinarium
 • 18:20 Wykład „Selekcja genomowa, a aspekty ekonomiczne hodowli”, Dariusz Szlecht
 • 18:55 Wykład „Ekonomiczna produkcja mleka dzięki genomice”, Roman Lipowczyk
 • 19:30 Wykład „Czy warto genotypować swoje stado?”, Marcin Janowski
 • 20:00 Wykład „Selekcja genomowa – teraźniejszość i przyszłość”, Prelegent WCHIRZ

Aby zarejestrować się na webinarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wskazanej przez organizatorów.

Po więcej informacji o projekcie w ramach którego odbywa się to wydarzenie, znajduje się na naszej stronie, pod kartą projekty.