|

Twoja wieś w przyszłości - podziel się swoją wizją

Komisja Europejska w połowie 2021 roku zamierza opublikować swoje plany dla obszarów wiejskich do roku 2040. W tym celu KE, we współpracy z Europejską siecią dla rozwoju obszarów wiejskich (ENRD) i przy współpracy KSOW, przygotowała materiały mające służyć przeprowadzeniu dyskusji wśród społeczności wiejskich na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

Materiały te mają pomóc w ustrukturyzowaniu dyskusji na temat tego, jak dana społeczność widzi swoją obecną sytuację oraz ułatwić wypracowanie opisu aspiracji dla tego samego obszaru za dwadzieścia lat.

Aby ułatwić ENRD gromadzenie opisów, a następnie podsumowanie ich w języku angielskim, prosimy o przesłanie wypracowanych stanowisk na adres ksow@cdr.gov.pl najpóźniej do 22 stycznia 2021 r.

Kontekst

W UE 96 milionów ludzi mieszka na obszarach wiejskich, które obejmują 45% terytorium UE.

Obszary wiejskie oferują mieszkańcom wsi i całemu społeczeństwu szereg możliwości społecznych i gospodarczych m.in. dzięki wyjątkowej jakości życia. Mają one również do odegrania szczególną rolę w transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu. Ponadto kryzys wywołany COVID-19 może doprowadzić do istotnych zmian społecznych, takich jak długoterminowy rozwój pracy zdalnej, które mogą w dłuższym okresie być korzystne dla rozwoju obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie mają również swój własny zestaw specyficznych wyzwań, szczególnie związanych z oddaleniem: dostęp do usług publicznych i zdrowotnych, edukacja, odpływ młodzieży.

Konieczność opracowania długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich została podkreślona w wytycznych przewodniczącej von der Leyen. Różne obszary polityki UE wspierają obecnie obszary wiejskie i odgrywają w nich ważną rolę, dlatego też ich koordynacja będzie miała kluczowe znaczenie dla opracowania długoterminowej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich przede wszystkim: wspólna polityka rolna, polityka regionalna, polityka spójności i polityka społeczna oraz szereg innych polityk UE, takich jak: polityka energetyczna, transportowa, łączności, ochrony środowiska i klimatu.