|

W jaki sposób wykorzystać potencjał małych, lokalnych społeczności? Politechnika Warszawska odpowiada!

Cykl warsztatów o nazwie „Wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej w scaleniach gruntów” prowadzony przez Politechnikę Warszawską trwa. Nad czym pracowano podczas pierwszego spotkania, kiedy odbędą się kolejne i jak można do nich dołączyć, dowiecie się z naszego tekstu.

Co starają się osiągnąć organizatorzy projektu?

Wykorzystanie wiedzy i potencjału lokalnej społeczności wiejskiej oraz pozyskiwanie informacji na temat kwestii kulturowych i przyrodniczych odpowiednich dla regionu.

Podczas warsztatów, uczestnicy zapoznawani są z ideami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju wsi i obszarów wiejskich, a także poznają sposoby na włączanie lokalnych społeczności w procesy kształtujące ich wspólną przestrzeń. Organizatorzy natomiast, otrzymują informacje na temat obszaru w którym prowadzone są badania. Osiągają to, poprzez zapoznanie uczestników z obsługą aplikacji(LC-CApp), pozwalającej na wprowadzenie szczegółowych danych na mapę cyfrową.

Co wyróżnia te spotkania?

Projekt prowadzony jest w zgodzie z nową ideą o nazwie „crowdsourcing”. Jest to narzędzie pozwalające na skuteczne dotarcie do zainteresowanych danym tematem grup społecznych, wraz z wykorzystaniem ich wiedzy, pomysłów oraz opinii w przyszłej wspólnej realizacji prac projektowych. Na tej podstawie, decydenci, eksperci i mieszkańcy biorący udział w badaniach, nieustannie wymieniają się wiedzą i poglądami, co jest o tyle istotne, że pozwala na włączenie lokalnych społeczności w proces decydowania o tym, jak przekształcana będzie w przyszłości, przestrzeń obszarów wiejskich. Rozwiązanie to pozwala także zdobyć więcej danych o obszarze badań, nie występujących w istniejących już bazach.

Już pierwsze spotkanie, odbyte w w miejscowości Rutkowskie Duże, ukazało pełen potencjał przyszłych działań. Warsztaty, pomimo poruszania skomplikowanych, nieco specjalistycznych kwestii, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy brali aktywny udział w pracach nad scaleniem gruntów. W efekcie, pozyskano wiele informacji dotyczących badanych obszarów oraz — na fali wspólnej pracy, pełnej wymiany doświadczeń i uwag — zbudowano trwałe relacje pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi szkolenia.

Kiedy i gdzie, odbędą się kolejne warsztaty?

Kolejne spotkanie odbędzie się 16 lipca 2021 roku o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne (powiat leżajski, województwo podkarpackie).

Harmonogram najbliższego spotkania:

8:30-9:00 Wprowadzenie
9:00-11:00

Badania fokusowe

11:00-13:00 Prezentacja i testowanie aplikacji na obiekcie scaleniowym
13:00-13:30 Wykład pod tytułem „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i sposoby angażowania społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni obszarów wiejskich”
13:30-15:30 Przerwa
15:30-16:00

Spotkanie podsumowujące warsztaty (wymiana myśli i spostrzeżeń)

Jak dołączyć do wydarzenia?

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt na adres mailowy:

adrianna.czarnecka@pw.edu.pl

wioleta.krupowicz@pw.edu.pl

Informacje o kolejnych wydarzeniach pojawią się na naszej stronie. Tymczasem, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.