|

Rewolucja genomowa w hodowli

Dla zwiększenia wiedzy w temacie implementacji genomiki w hodowli bydła mlecznego, nasz partner zorganizował konferencję online o nazwie „Selekcja genomowa a ekonomia produkcji mleka w gospodarstwie”, skierowaną do polskich hodowców bydła.

Spotkanie odbyło się w dniach 29 września oraz 6 października 2021 roku.

Celem spotkania było przybliżenie rolnikom zalet wynikających z prowadzenia hodowli wykorzystującej selekcję genomową — omówiono jej wpływ na prowadzenie opłacalnej produkcji mleka oraz hodowli bydła, w oparciu o poniższe zagadnienia:

  • Wskazanie jak wyniki produkcyjne w stadzie mogą ulec poprawie dzięki implementacji selekcji genomowej w stadzie.
  • Przedstawienie jak wdrożenie selekcji poprawiała rentowność stada,
  • Udowodnienie jak wdrożenie selekcji genomowej oraz biotechnik rozrodu w tym ET wpływa na postęp hodowlany.
  • Jak selekcja genomowa wpłynęła na identyfikacje defektów genetycznych np. cech związanych z płodnością, a tym samym poprawę wskaźników rozrodu w stadzie.

Dodatkowo każdy z uczestników webinarium otrzymał materiały szkoleniowe z tematów omawianych podczas konferencji online. Materiały dostępne są też pod niniejszym artykułem.

Po więcej informacji o projekcie w ramach którego odbyło się wyżej opisane spotkanie, zapraszamy do jego opisu, znajdującego się na naszej stronie