„Rewolucja genomowa narzędziem rentownej hodowli”

Partner KSOW: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 02 stycznia 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2021r

Kwota dofinansowania: 75 860 zł 

Celem projektu jest przekonanie hodowców, którzy nie genotypują zwierząt we własnym stadzie do wdrożenia tej procedury do codziennych praktyk oraz edukacja hodowców w zakresie zalet wykorzystania genomiki w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:

  • genotypowanie bydła w Polsce i na świecie;
  • nakreślenie korzyści dla hodowcy z tytułu wykorzystania genomiki w gospodarstwie w celu podniesienia rentowności i konkurencyjności na rynku;
  • korzyści genotypowania: dla stada; dla realizacji programu hodowlanego; inne np.  identyfikowanie recesywnych defektów genetycznych; kontrola pochodzenia na bazie SNP oraz odkrywanie rodziców.

Formy realizacji projektu:

W ramach operacji zorganizowane zostaną dwie konferencje „Selekcja genomowa, a ekonomia produkcji mleka w gospodarstwie” oraz konferencja „10-lecie selekcji genomowej - Jak selekcja genomowa zrewolucjonizowała hodowlę bydła mlecznego w kraju i na świecie”.

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do hodowców bydła mlecznego z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego podlaskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.