|

Rozwiązania dla rolnictwa górskiego — podsumowanie konferencji

Na zdjęciu znajduje się pasterz prowadzący owce w górę zbocza.

Polskie gospodarstwa rolne położone na terenach górskich, dla zwiększenia ich dochodowości i efektywności produkcji, wymagają włączenia w ich działanie modeli i rozwiązań innowacyjnych oraz tych, które od lat skutecznie pozytywnie wpływają na obraz rolnictwa górskiego w innych krajach. Aby je wspierać, nasi partnerzy zorganizowali międzynarodową konferencję online „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” zorganizowaną w dniach 27-28 września 2021 roku.

W wydarzeniu tym udział wzięło 74 uczestników z Polski oraz 10 ekspertów z zagranicy.

W pierwszym dniu konferencji, prelegenci z Polski, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Słowenii i Chorwacji wygłosili dziewięć wykładów tematycznych, poruszających kwestie obszarów górskich pojmowanych jako ONW i specjalnych programów im dedykowanych, zapobiegającym procesom między innymi depopulacji i dezagraryzacji. Ponadto, szczegółowo omówiono uwarunkowania chowu zwierząt na terenach górskich oraz systemów poprawy efektywności produkcji i dochodowości gospodarstw na tych terenach.

Drugiego dnia natomiast, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli MRiRW, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Instytutu Zootechniki, Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytetu w Mariborze oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Atenach. Poświęcona była problematyce programów górskich obowiązujących w krajach UE, aspektami dotyczącymi chowu i hodowli na tych terenach oraz innowacjom i zmianom technologicznym stosowanym w rolnictwie górskim.

Po więcej informacji o projekcie w ramach którego odbyła się wyżej opisana konferencja, zapraszamy do jego opisu, znajdującego się na naszej stronie.