Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb

Partner wiodący: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie,  oraz partnerzy operacji: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,  Towarzystwo Produktu Górskiego i Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Realizacja projektu rozpoczyna się: w dniu 2 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  298 522,73 zł

Celem międzynarodowej konferencji pt. ”Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” będzie prezentacja i wymiana wiedzy (wykłady, sesje panelowe) w zakresie narodowych rozwiązań krajów członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania ich programów górskich, co pozwoli na ukierunkowanie krajowej dyskusji i prac na właściwe tory, pominięcie popełnionych przez inne kraje błędów oraz wykorzystanie ich wieloletniego doświadczenia.

Cele szczegółowe projektu:

  • Konferencja – dwudniowa konferencja dla 110 uczestników (oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy) ze strony polskiej to m.in. rolnicy, stowarzyszenia i organizacje rolników, fundacje promujące regiony, lokalne organizacje pozarządowe, samorząd rolników i terytorialny, administracja państwowa szczebla lokalnego, przedstawicie MRiRW, doradztwo rolnicze, naukowcy i eksperci reprezentujący 4 województwa (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w liczbie co najmniej 22 osoby z każdego z wymienionych 4 województw.
  • Publikacja/Materiał drukowany – wydanie monografii w języku polskim i angielskim z zakresu problematyki obszarów górskich pojmowanych jako ONW i specjalnych programów im dedykowanych zapobiegającym procesom m.in. depopulacji i deagraryzacji w UE w tym szczegółowych uwarunkowań chowu zwierząt na terenach górskich oraz systemów poprawy efektywności produkcji i dochodowości gospodarstw na tych terenach, a także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów.

Formy realizacji projektu: konferencja, publikacja, materiał drukowany.

Projekt skierowany jest do:

Grupę docelową stanowić będzie 110 uczestników (oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy) ze strony polskiej to m.in. rolnicy, stowarzyszenia i organizacje rolników, fundacje promujące regiony, lokalne organizacje pozarządowe, samorząd rolników i terytorialny, administracja państwowa szczebla lokalnego, przedstawicie MRiRW, doradztwo rolnicze, naukowcy i eksperci reprezentujący 4 województwa (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w liczbie co najmniej 22 osoby z każdego z wymienionych 4 województw. Ze strony europejskiej: eksperci/naukowcy i/lub przedsiębiorcy, hodowcy zajmujący się problematyką terenów górskich reprezentujący wybrane kraje UE. Rekrutacja grupy docelowej odbędzie się poprzez wysyłkę zaproszeń do wskazanych wyżej podmiotów, jak i poprzez informację zawartą na stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB.

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.