|

Smart Village wczoraj i dziś — szkolenie

Dla przybliżenia koncepcji Smart Village przedstawicielom lokalnych grup działania oraz przedstawicielom urzędów marszałkowskich wdrażających działanie LEADER, zorganizowaliśmy szkolenia online, odbywające się w trzech terminach.

Pierwszy termin szkoleń przypadł na 28 września, kolejne odbędą się w dniach 30 września oraz 5 października 2021 roku.

Osoby w nich uczestniczące mają okazję zgłębienia swojej wiedzy na temat idei Smart Village poprzez wysłuchanie wykładów prowadzonych przez ekspertów oraz późniejsze uczestniczenie w dyskusjach tematycznych. Aby jak najlepiej przekazać koncepcję, szkolenie obfituje w szereg tematów mających na celu przybliżenie uczestnikom w przejrzysty sposób, krok po kroku idei Smart Village. Uczestnicy usłyszą więc między innymi o tym:

  • Czym jest koncepcja Smart Village, jej historia oraz rekomendacje wypracowane w Polsce wobec idei Smart Village.
  • Na czym polega wsparcie z zakresu koncepcji Smart Village w ramach działania LEADER w okresie przejściowym i w przyszłości.
  • Na czym polega Smart Village w praktyce. Inicjatywy, które mogłyby znaleźć się w strategii Smart Village.
  • Co stanowi przykładowy projekt Smart Village już istniejący w Polsce - prezentacja przez promotora/właściciela projektu.

W ramach przypomnienia czym jest Smart Village, przybliżmy definicję zawartą na naszej stronie, w karcie „Idee”: Smart Village czyli podejście inteligentnej wsi, nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego obszaru. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym elementem programowania funduszy unijnych w następnych latach.

Dla przybliżenia naszym czytelnikom tematów poruszanych podczas spotkań, jak i opracowań oraz analiz stworzonych dla przeprowadzanych wykładów, pragniemy udostępnić prezentacje je zawierające, którymi posługiwały się osoby zaangażowane w projekt. Najciekawsze z nich, dostępne są w plikach pod artykułem.