|

Sposób na zwiększenie rentowności gospodarstwa? — podsumowanie wyjazdu studyjnego

Zdjęcie przedstawia krowę oświetloną wschodzącym słońcem, pasącą się na łące.

Dla uświadomienia hodowców bydła mlecznego o tym jak w krótkim czasie podnieść potencjał genetyczny swojego gospodarstwa, a tym samym — zwiększyć jego rentowność, nasz partner zorganizował serię wizyt studyjnych dla wybranych osób z branży, działających w siedmiu województwach.

Plan wyjazdu, dla każdej z wojewódzkich grup, skupiony był wokół nowoczesnego podejścia do hodowli bydła, wykorzystującej innowacyjne techniki rozrodu. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi tego:

 • jak pozyskiwać zarodki;
 • czym jest procedura ET;
 • jakimi metodami produkcji zarodków dysponujemy, oraz
 • jak przygotować dawczynie i biorczynie do zabiegu ET.

Zajęcia pierwszego dnia, prowadzone były w głównej siedzibie organizatora — Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach. Tam, goście projektu mieli okazję zobaczenia na żywo najlepiej ocenianych buhajów w kraju oraz prześledzenia pełnego procesu obróbki i konfekcjonowania ich nasienia.

Harmonogram drugiego dnia wyjazdu, skupiał się wokół sposobów na wykorzystywanie selekcji genomowej oraz innowacyjnych biotechnik rozrodu — każda z grup zwiedziła dwa gospodarstwa doświadczone w tym temacie, od lat z powodzeniem stosujące metody omawiane podczas szkoleń.

Wizyty studyjne dla hodowców bydła mlecznego realizowano w następujących terminach:

 • 26-27.08.2021 r. — województwo mazowieckie
 • 07.08.09.2021 r. — województwo podlaskie
 • 23-24.09.2021 r. — województwo warmińsko-mazurskie
 • 05-06.10.2021 r. — województwo pomorskie
 • 07.08.10.2021 r. — województwo mazowieckie
 • 14-15.10.2021 r. — województwo łódzkie
 • 19-20.10.2021 r. — województwo pomorskie
 • 26-27.10.2021 r. — województwo kujawsko-pomorskie
 • 28-29.10.2021 r. — województwo lubelskie

Po więcej informacji o projekcie w ramach którego odbył się wyżej opisany wyjazd, zapraszamy do jego opisu, znajdującego się na naszej stronie.