Innowacyjne biotechniki rozrodu szansą dla rozwoju krajowej hodowli bydła.

Partner wiodący: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.

Realizacja projektu rozpoczyna się: w dniu 01 lipiec 2020 r. i kończy się w dniu 01 października 2021 r.

Celem projektu jest uświadomienie hodowców bydła mlecznego, jak w krótkim czasie można podnieść potencjał genetyczny swojego gospodarstwa, a tym samym zwiększyć jego rentowność.  Propozycja skierowana jest dla hodowców bydła mlecznego (pod oceną wartości hodowlanej) z 7 województw w Polsce, którzy wyrażą chęć udostępnienia swoich krów/jałówek o wysokiej wartości hodowlanej do przeprowadzenia zabiegów ET i OPU/IVF/IVP w celu zwiększenia potencjału genetycznego własnego gospodarstwa oraz na potrzeby realizacji programu hodowlanego WCHiRZ w Poznaniu (w przypadku wybitnych sztuk).

Cele szczegółowe projektu:

W ramach realizacji operacji hodowcy zapoznają się z  innowacyjnymi technologiami wspierającymi efektywność rozrodu bydła mlecznego, ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki:

 • metody przyśpieszenia postępu genetycznego stad bydła mlecznego
 • biotechniki rozrodu bydła stosowane na świecie
 • metody produkcji zarodków (in vitro, in vivo)
 • przygotowanie dawczyń i biorczyń do zabiegu ET
 • inseminacja dawczyń nasieniem konwencjonalnym i seksowanym
 • stosowanie nasienia seksowanego w gospodarstwie
 • nakreślenie korzyści dla hodowcy z tytułu wykorzystania ET w gospodarstwie

Formy realizacji projektu: wyjazd studyjny

Grupa docelowa: Hodowcy bydła mlecznego z województwa : łódzkiego (40 osób), mazowieckiego (40 osób), lubelskiego (40 osób), kujawsko-pomorskiego (40 osób), pomorskiego (40 osób), warmińsko-mazurskiego (40 osób), podlaskiego (40 osób), którzy w rozrodzie bydła mlecznego oprócz inseminacji, chcą wprowadzić embriotransfer do pracy hodowlanej.

Przewidywane efekty:

 • ·   wzrost świadomości wśród hodowców bydła mlecznego nt. dostępnych innowacyjnych technik wspierających doskonalenie genetyczne stad bydła mlecznego i możliwości zastosowania ich we własnym gospodarstwie;
 • wdrożenie techniki embriotransferu na potrzeby własnego stada;
 • istotne zmiany zarządzania stadem przez hodowców bydła mlecznego;
 • utworzenie grupy roboczej hodowców, którzy przy współpracy z WCHiRZ w Poznaniu wdrożą do standardowej praktyki hodowlanej procedurę ET.

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.