|

XXI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER — czego dotyczyło spotkanie?

21 lipca 2022 roku odbyło się XXI posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER w formule online.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący GTL Piotr Sadłocha, przedstawiając program, według którego przebiegać będzie posiedzenie.

Jako pierwsza, głos zabrała Joanna Gierulska — dyrektor departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która słowem wstępu ogólnie nakreśliła główny temat poruszany podczas spotkania —  projekt regulaminu konkursu na wybór LSR.

W swej wypowiedzi odniosła się do ram czasowych zrealizowanych i przyszłych prac, przypominając o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 lipca 2022 r. przekazało uwzględniający uwagi Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Akceptacja PS WPR spodziewana jest we wrześniu. Dyrektor gorąco zachęcała uczestników do zapoznania się z tym dokumentem, w szczególności zapisów dotyczących podejścia LEADER.

Kontynuując temat zapoczątkowany przez panią dyrektor, głos zabrała przedstawicielka departamentu, pani Katarzyna Orzechowska, która na wstępie zaznaczyła, że trwa obecnie formalny etap uzgodnienia/ opiniowania projektu regulaminu konkursu na wybór lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027. Po krótkiej wypowiedzi dotyczącej przebiegu prac i analizy uwag spływających od samorządów, przeszła do omówienia ich efektu.

Po szczegółowym przedstawieniu struktury regulaminu, rozpoczęto omawianie jego treści wraz z zawartością załączników. Te, przedstawiane były przez pracowników wydziału aktywizacji obszarów wiejskich w departamencie Wspólnej Polityki Rolnej Katarzynę Orzechowską i Sylwię Staniuk oraz zastępcę dyrektora departamentu Łukasza Tomczaka. Podczas ponad dwugodzinnej prezentacji, szczegółowo omówiono między innymi kwestie tego, czym będzie przyszła Lokalna Strategia Rozwoju:

  • Jaki będzie jej zakres tematyczny w ramach Planu Strategicznego WPR?
  • Jakie wskaźniki w ramach PS WPR dotyczyć będą LSR?
  • Jakie są warunki dostępu i kryteria wyboru LSR?
  • Jaki jest szacunkowy budżet PS WPR dla poszczególnych województw oraz wysokość środków dla pojedynczej LGD w ramach PS WPR?
  • Czym są wymagania redakcyjno-edytorskie LSR?

Po części prezentującej regulamin oraz omówieniu poszczególnych jego punktów, spotkanie zakończył czas pytań i wypowiedzi uczestników. Podczas niego odpowiadano na wszelkie wątpliwości dotyczące treści i struktury regulaminu oraz tego, jak wpłynie on na pracę m.in. lokalnych grup działania w kraju. Uzgodniono między innymi, że konieczne jest zorganizowanie spotkania z samorządami w celu ostatecznego określenia regulaminu konkursu. Ogłoszenie konkursu wstępnie planowane jest na koniec bieżącego roku.
W odniesieniu do tego, warty uwagi jest często przytaczany podczas spotkania Plan Strategiczny WPR — zachęcamy do jego przeczytania.

 

PLIKI DO POBRANIA

Agenda
Rozmiar pliku: 78 KB
POBIERZ DOCX
Protokół
Rozmiar pliku: 295 KB
POBIERZ PDF