|

XXIII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER — co omawiano na spotkaniu?

19 czerwca 2023 roku odbyło się XXIII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER (GTL). Prowadzącym obrady była zastępca przewodniczącego GTL, Elżbieta Siemiątkowska, która wyznaczyła ton dyskusji, przedstawiając program posiedzenia.

Konkurs "Przyjazna Wieś"

Spotkanie rozpoczęło ogłoszenie informacji o konkursie "Przyjazna Wieś", której inicjatorem była jednostka centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs, organizowany przez sieć, zaprasza do składania projektów zrealizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grzegorz Wirtek, zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, wyraził swoje zainteresowanie projektem.

Wgląd w regulacje Wspólnej Polityki Rolnej

Podczas spotkania, Beata Rodak, naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, omówiła szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania i zwrotu pomocy finansowej. Uwagi dotyczyły planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR oraz Komponent Zarzadzanie LSR.

Pani naczelnik omówiła zgłoszone uwagi, które dotyczyły przede wszystkim obiegu dokumentacji konkursowej, konfliktu interesów, sprawozdawczości i kluczowych definicji. Wywołało to szerokie zainteresowanie, zwłaszcza definicje dotyczące inwestycji, inwestycji infrastrukturalnych, małej infrastruktury i inwestycji nieprodukcyjnych.

Kontynuując, pani Rodak omawiała aspekty dotyczące zdefiniowania tworzenia gospodarstw agroturystycznych, opiekuńczych, zagród edukacyjnych oraz ich rozwijania. Podkreśliła, że te zagadnienia resort będzie chciał określić przy współpracy departamentów merytorycznych MRiRW; na podstawie istniejących informacji w opracowaniach i materiałach dotyczących tego obszaru.

Na zakończenie spotkania pani Siemiątkowska wymieniła w punktach najważniejsze zagadnienia przedstawione przez resort oraz te poruszane w dyskusji — wszystkie znajdą się w protokole z posiedzenia.


Szczegółowy protokół z posiedzenia zamieszczony zostanie w najbliższym czasie w pliku pod artykułem.

 

PLIKI DO POBRANIA

Agenda
Rozmiar pliku: 79 KB
POBIERZ DOCX
Prezentacja
Rozmiar pliku: 1 MB
POBIERZ PPTX