Aktualności

| przyszłość | seniorzy | Innowacje | przedsiębiorczość na wsi | odnawialne źródła energii | zmiany klimatu/środowisko

Wspólnie ku samowystarczalności — społeczności energetyczne przyszłością obszarów wiejskich?

W dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i nieprzewidywalnych problemów ze scentralizowanymi systemami energetycznymi, społeczności wiejskie i przedsiębiorstwa muszą coraz częściej zmagać się z konsekwencjami przerw w dostawach prądu i braków…


| przyszłość | Odnowa wsi | Edukacja | alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw) | Innowacje | młody rolnik | Konkurencyjność rolnictwa

Odkryj potencjał swojego pomysłu - EIT Food dla startupów i naukowców

EIT Food zachęca innowatorów i startupy z sektora agrobiznesu do zgłaszania swoich projektów w ramach kilku inicjatyw realizowanych przez największą na świecie wspólnotę zajmującą się innowacyjnością w przemyśle spożywczym. Do 26 marca 2023 roku…