Aktualności

| transfer wiedzy | Odnowa wsi | Sieciowanie/współpraca | przedsiębiorczość na wsi | konkursy

Uwaga! Wydłużony termin składania zgłoszeń w konkursie "Przyjazna wieś". Masz czas do 6 sierpnia, do godziny 24.00

Zrealizowałeś/-aś ciekawy projekt na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? Skorzystałeś/ -aś z PROW 2014-2020? Jeżeli tak, mamy doskonałą wiadomość!
Zapraszamy do udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać…


| przyszłość | seniorzy | Innowacje | przedsiębiorczość na wsi | odnawialne źródła energii | zmiany klimatu/środowisko

Wspólnie ku samowystarczalności — społeczności energetyczne przyszłością obszarów wiejskich?

W dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i nieprzewidywalnych problemów ze scentralizowanymi systemami energetycznymi, społeczności wiejskie i przedsiębiorstwa muszą coraz częściej zmagać się z konsekwencjami przerw w dostawach prądu i braków…