Aktualności
Zdjęcie przedstawia osobę idącą wiejską ścieżką otoczoną przez pola pszenicy.
| przyszłość | WPR 2021-2027 | Odnowa wsi | rolnictwo ekologiczne | bioróżnorodność | zmiany klimatu/środowisko

Kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i spełnić ekologiczne cele podczas kryzysu

W jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Jakie konkretne środki należy wskazać i wprowadzać w ramach krajowych planów strategicznych WPR? …Zdjęcie przedstawia starszego Pana rolnika, prezentującego owoce pomidora na krzaku, młodej adeptce ogrodnictwa, w otoczeniu tunelu, pośród podwiązanych krzaków.
| WPR 2021-2027 | skrócone łańcuchy dostaw żywności | sprzedaż bezpośrednia | młody rolnik | rolnictwo ekologiczne | ekologia | żywność | rolnictwo precyzyjne

Produkty z pola, prosto na stół? Zrównoważone rolnictwo jako droga do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa.

Podczas gdy większość uwagi świata skupia się na śledzeniu i wspieraniu Ukrainy, Unia mierzy się z środowiskowymi, społecznymi i klimatycznymi problemami kontynentu. Ich rozwiązaniem może być strategia „Od pola do stołu”, której założeniem jest…