Aktualności


Zdjęcie przedstawia pole wraz z uprawami.
| WPR 2021-2027 | rolnictwo ekologiczne | przedsiębiorczość na wsi | Konkurencyjność rolnictwa | zmiany klimatu/środowisko

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 — zapraszamy na konferencję połączoną z warsztatami

Nasi partnerzy — Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, organizują spotkanie zadaniem którego, jest podniesienie poziomu wiedzy na temat problematyki wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu z punktu…