|

O rolnictwie węglowym — spotkanie grupy tematycznej

Zdjęcie przedstawia roślinę wyrastającą z gleby.

W ramach działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała Grupa Tematyczna do spraw rolnictwa węglowego. W drugiej połowie marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy.

Podczas narad wymieniono przykłady dobrych praktyk europejskich i obiecujących inicjatyw dotyczących rolnictwa węglowego, a także omówiono w jaki sposób można zwiększyć jego udział za pomocą narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej — biorąc pod uwagę kluczowe czynniki i bariery w tym zakresie.

...17 listopada 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE w zakresie gleby — rezultat Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. 

Ten plan działania w znacznie przejrzystszy sposób niż w innych dokumentach Zielonego Ładu UE, nakreśla zrównoważone praktyki w gospodarowaniu zasobami, wyznaczając precyzyjną granicę działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mówi o odpowiedzialnym społecznie zarządzaniu naszymi ziemiami — o zbiorze praktyk będących częścią szeroko określonych zasad agroekologicznych. Na tym wszak, opierają się strategie „Od pola do stołu” i różnorodności biologicznej — kamienie węgielne  Zielonego Ładu UE, nieraz przez nas wspominane w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej.

~ artykuł Małe kroki na grząskim gruncie.

Wśród celów spotkania znalazły się:

  • Zbadanie w jaki sposób poprzez WPR i tym samym — identyfikację kluczowych warunków sprzyjających koniecznych do spełnienia, można wzmocnić działania dotyczące rolnictwa węglowego.
  • Zidentyfikowanie jak różne narzędzia WPR mogą być wykorzystane do wspierania praktyk związanych z uprawą dwutlenku węgla o największym potencjale łagodzącym oraz jakie inne wsparcie jest niezbędne dla zachęcenia do wdrażania tego rodzaju działań.
  • Dzielenie się doświadczeniami i inicjatywami w zakresie rolnictwa węglowego, realizowanymi na terenie krajów UE. Omówienie w jaki sposób można ułatwić ich wdrażanie w różnych scenariuszach pisanych przez rolnictwo krajów Unii.

Pełen zbiór materiałów ze spotkania, dostępny jest w artykule na stronie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.