Aktualności

| przyszłość | seniorzy | Innowacje | przedsiębiorczość na wsi | odnawialne źródła energii | zmiany klimatu/środowisko

Wspólnie ku samowystarczalności — społeczności energetyczne przyszłością obszarów wiejskich?

W dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i nieprzewidywalnych problemów ze scentralizowanymi systemami energetycznymi, społeczności wiejskie i przedsiębiorstwa muszą coraz częściej zmagać się z konsekwencjami przerw w dostawach prądu i braków…