Kierunek Rozwój

Partner KSOW: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w partnerstwie z  Mazowiecką Izbą Rolniczą, Pomorską Izbą Rolniczą i Podlaską Izbą Rolniczą

Czas trwania projektu: 15.06.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 28 057,05 zł (w tym wkład własny 4 000 zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy wsi, w szczególności kobiety zrzeszone w grupach formalnych i nieformalnych działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz pomorskiego (głównie koła gospodyń wiesjskich); uczestniczki i uczestnicy konkursu kulinarnego „Skarby Europy zaklęte w szkle” - łącznie 80 osób.

Działania i efekty projektu:

 • dwudniowa konferencja:
  • w pierwszym dniu konferencji uczestniczki i uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje swoich organizacji, sposobów działania i najlepszych projektów, przestrzeni wiejskich, w jakich żyją; ponadto mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich; tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, małego przetwórstwa lokalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego;
  • w drugim dniu konferencji uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju osobistego, których celem było zainspirowanie do dalszego działania na rzecz swoich społeczności wiejskich. Warsztaty służyły wspieraniu rozwoju w życiu osobistym, społecznym i zawodowym, co przełoży się na podejmowanie przez uczestniczki i uczestników projektu kolejnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
 • Podsumowanie i finał konkursu kulinarnego „Skarby Europy zaklęte w szkle”, którego celem była promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych lub wyprodukowanych na terenie województw objętych projektem, a tym samym wspieranie lokalnych tradycji kulinarnych, promocja krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Nagrody wręczono w kilku kategoriach:
  • domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
  • domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
  • domowe przetwory mięsne i rybne;
  • nalewki.

Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy regionalnej i międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, a także budowania relacji partnerskich pomiędzy członkami organizacji. Wspierał budowanie wiedzy o zarządzaniu organizacją i inspirował do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich