Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w partnerstwie z Stowarzyszenie LGD Rozwój Północnego Mazowsza i Mazowiecką Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości.

Czas trwania projektu: 15.05.2017 – 30.10.2017

Budżet projektu: 254 390,20 zł (w tym wkład własny: 28 800 zł)

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele: samorządowców, członkowie Lokalnych Grup Działania, Izb Rolniczych, Stowarzyszeń Sołtysów, przedsiębiorców, mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Polski.

Działania i efekty projektu:

 • cztery wyjazdy studyjne połączone ze szkoleniem nt. Zrównoważonego rozwoju gospodarczego w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne rzeki Wisły dla 60 osób na obszar LGD położonych nad rzeką Wisłą:
  • LGD „Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z terenu województwa mazowieckiego;
  • LGD „Zielony Pierścień” oraz Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z terenu województwa lubelskiego;
  • LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” oraz LGD „Gminy Powiaty Świeckiego” z terenu województwa kujawsko – pomorskiego;
  • LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Powiślańska Lokalna Grupa Działania z terenu województwa pomorskiego.

Uczestnicy wyjazdów zapoznali się z działalnością tych Stowarzyszeń a także przykładami dobrych praktyk realizowanych w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty oraz Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw w latach 2007 – 2013, m.in.: modernizacja targowisk, które zostały dofinansowane przez LGD a także gminę, budowa kortu tenisowego na terenie kompleksu sportowego, budowa boiska, ścieżek rowerowych i placów zabaw, modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Gospodarstwo JMP Flowers  w Stężycy - producent ciętych kwiatów róż oraz anturium i storczyków doniczkowych, Wyspa Wisła – inwestycja społeczna realizowana przez Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, przykłady wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych i ukształtowania terenu w celu stworzenia ścieżek dydaktycznych czy zdrowia, cmentarz mennonicki jako przykład budowania tożsamości lokalnej, walory rzeki Wisły i możliwość jej wykorzystania na przykładzie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, festiwal smaku w Grucznie, promujący produkty tradycyjne i regionalne.

 • organizacja Konferencji pn. „Wisła nasza rzeka” promującej wpływ walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dla 83 osób,
 • cztery filmy pt. „Zakochaj się w Wiśle” promujące produkty turystyczne rzeki Wisły dystrybuowany za pośrednictwem telewizji lokalnej. Filmy są dostępne w filmotece KSOW.
 • Publikacja pokonferencyjna – folder promocyjny, drukowana pt. Przywróćmy Wisłę, podsumowująca realizację projektu kompilująca wiedzo na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rzeki Wisły, katalogu dobrych praktyk rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału rzeki Wisły. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW
 • W ramach projektu wypracowano następujące wnioski:
  • obszary wiejskie położone nad rzeką Wisłą posiadają ogromny potencjał w wymiarze przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym;
  • oferta turystyczna i rekreacyjna rzeki Wisły jest bardzo szeroka;
  • lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego podejmują liczne działania na rzecz aktywizacji obszarów usytuowanych nad rzeką Wisłą;
  • konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz tworzenia produktów turystycznych i rekreacyjnych rzeki Wisły; 
  • zachodzi konieczność jeszcze szerszego integrowania i zrzeszania różnych środowisk w celu tworzenia kompleksowej oferty turystycznej dedykowanej odbiorcom zewnętrznym;
  • podejmowane działania promocyjne w pojedynczym zakresie są mało efektywne i należy ukierunkować się na realizację skutecznej kampanii informacyjnej;
  • potencjał rzeki Wisły daje ogromne perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich;
  • lokalni liderzy dostrzegają potrzebę aktywizacji młodzieży w szerokie działania społeczne oraz rzeczywistego włączania młodych ludzi w tworzenie i realizację projektów, na każdym ich etapie.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich