Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi

Partner KSOW:  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w partnerstwie z: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Idealna Gmina, LGD Razem ku lepszej przyszłości

Czas trwania projektu: 26.062017 - 27.06.2017

Budżet projektu: 80 968,13 zł (w tym wkład własny 24 504,46 zł)  

Odbiorcy projektu:

 • liderzy i eksperci lokalnych i centralnych organizacji pozarządowych zajmujący się rozwiązywaniem problemów mieszkańców obszarów wiejskich  z Polski, w tym przedstawiciele lokalnych grup działania;
 • liderzy organizacji z krajów UE i kandydujących, w tym organizacji wiejskich należących do europejskiej sieci PREPARE oraz do sieci ELARD skupiającej europejskie LGD;
 • łącznie w spotkaniu wzięły udział 62 osoby z 11 państw europejskich.

Działania i efekty projektu:

 • międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wymienić wiedzę i doświadczenia w zakresie: przyczyn ubóstwa na obszarach wiejskich, wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży, osób starszych oraz mniejszości narodowych i etnicznych a także imigrantów. Ponadto na warsztatach omawiano najlepsze metody i projekty wspierające włączenie społeczne różnych grup dewaloryzowanych na obszarach wiejskich w Europie. 
 • wyjazd studyjny. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym, którego celem była prezentacja projektów wdrożonych przez organizacje społeczne w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w obszarach wiejskich.
 • Uczestnicy wyjazdu odwiedzili:
  • Spółdzielnie Socjalną Przystań w Raciechowicach (woj. małopolskie, powiat myślenicki) jako przykład dobrze prosperującego przedsiębiorstwa społecznego, które zostało założone przez Urząd Gminy Raciechowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kwapince. Główna działalność spółdzielni to: przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży lokalnych szkół, sprzedaż posiłków dla innych osób (we współpracy z GOSP), utrzymanie porządku w szkołach i UG w Raciechowicach, prowadzenie pensjonatu (m.in. organizacja i przyjmowanie wizyt studyjnych), a także usługi cateringowe. Produkty do kuchni pochodzą od lokalnych rolników i lokalnych przetwórców oraz z okolicznych sklepów.
  • Stowarzyszenie Grupa Odrolnika (woj. małopolskie, powiat tarnowski) jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości wśród rolników, w ramach sprzedaży bezpośredniej ekologicznych produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych. Promocja lokalnych produktów zarówno wśród klientów jak i turystów, przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
  •  Spółdzielnia socjalna „Kuźnia Smaku” (woj. małopolskie, powiat myślenicki) działa od 2013 roku. Jej głównym celem jest promowanie bogatej tradycji kulturowej regionu (tradycyjna żywność produkowana z warzyw i owoców, prosto od rolnika, wyroby rękodzielnicze). Spółdzielnia wspiera miejscowych artystów i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnię oferują swoje unikalne, ręcznie wykonane przedmioty, a także oferują szerokiej liczbie klientów naturalne produkty rolne. 

Projekt przyczynił się do wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami organizacji zajmujących się wykluczeniem społecznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo – wschodniej. Wypracowane na warsztatach stanowisko w kwestii radzenia sobie z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na wsi, zostało zaprezentowane na  spotkaniu Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Venhorst w Holandii.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie