Agroliga 2021, podsumowanie etapu wojewódzkiego — zapraszamy na seminarium!

Na zdjęciu znajdują się puchary, najczęściej wykorzystywane jako nagrody w konkursach.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza na seminarium podsumowujące wojewódzki etap konkursu Agroliga 2021, które odbędzie się 28 września 2021 roku w hotelu „Zamek Ryn” znajdującym się w miejscowości Ryn.

Konkurs AGROLIGA pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym  obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agroprzedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.  AGROLIGA 2021

Harmonogram spotkania:

 • 14:00-14:15
  • Otwarcie seminarium, przywitanie uczestników konkursu oraz zaproszonych gości — Damian Godziński, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 • 14:15-14:30
  • „Droga polskiej wsi ku nowoczesności” — dr Paweł Warot.
 • 14:30-15:15
  • „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie”, dr hab. Katarzyna Brodzińska.
 • 15:15-15:40
  • Najlepsze wzorce, dobre praktyki na przykładzie gospodarstw i przedsiębiorstw Polski centralnej i północno-wschodniej — prezentacja uczestników konkursu z pięciu województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • 17:00-18:00
  • Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2021 — wręczenie pucharów i nagród.
 • 18:00-19:00
  • Uroczysta kolacja.

Osoby pragnące uczestniczyć w seminarium, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na uroczystość do 22 września 2021 roku, na numery:

 • Agnieszki Sołtysiak: 665-891-386
 • Agnieszki Wiśniewskiej: 665-920-379