Wzmacnianie siły młodych liderów na obszarach wiejskich: 31. międzynarodowe warsztaty!

W dniach 09 - 23 sierpnia 2023 roku odbędą się 31. międzynarodowe warsztaty International Leadership Workshop for Rural Youth, organizowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa. Pod hasłem "Myśl globalnie - Zgromadź się i działaj lokalnie" młodzi liderzy działający na rzecz młodzieży wiejskiej z całego świata spotkają się w Domu Bawarskiego Rolnictwa w Herrsching nad jeziorem Ammersee (w pobliżu Monachium, Niemcy).

Celem spotkania jest wspólne uczenie się, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie cennych międzynarodowych kontaktów, które mogą przyczynić się do dalszego zaangażowania w pracę z młodzieżą na obszarach wiejskich.

Po więcej informacji na temat tematyki warsztatów, zasad udziału oraz formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie organizatora.  Termin zgłoszeń mija 26 marca 2023 roku.

Kryteria uczestnictwa obejmują biegłość w przynajmniej jednym z trzech języków konferencji (niemiecki, angielski, francuski), umiejętność przeprowadzania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji. Wiedza drugiego języka konferencji jest mile widziana. Warsztaty skierowane są do obecnych i przyszłych liderów oraz osób pełniących funkcje odpowiedzialne za edukację i pracę z młodzieżą na terenach wiejskich. Uczestnictwo w warsztatach możliwe jest tylko raz, a uczestnicy powinni mieć od 21 do 45 lat.

Szkolenie nie jest wydarzeniem jedynie obserwacyjnym — niezbędne jest aktywne zaangażowanie uczestników. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, posiłków, materiałów oraz wycieczek w ramach programu. Uczestnicy muszą jednak sami pokryć koszty podróży, wiz oraz opłat administracyjnych.