Formy sprzedaży produktów lokalnych — zapraszamy na webinarium

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie online, kierowane szczególnie do specjalistów i doradców zajmujących się zagadnieniami rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności w tym zakresie. Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 01.12.2022 roku.

Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy z zakresu form organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) w świetle możliwości ich rozwoju w Polsce, oraz programów ich wsparcia w perspektywie 2023-2027.

Do zapisania się na szkolenie, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja na platformie.
Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR

TUTAJ


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie szkoleniowej, o przyjęciu na webinarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z indywidualnym dostępem do szkolenia.


Osoby do kontaktu:

w sprawach merytorycznych:
Klaudia Kieljan – DROW, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 13

w sprawach organizacji i rekrutacji:
Magdalena Hojniak – ZMiDZ, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 24

w sprawach technicznych:
Piotr Tatar – ZPW, e-mail:  p.tatar@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 02
Krzysztof Kucia – ZPW, e-mail:  k.kucia@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 02