Co czeka sektor rolno-spożywczy?

Tegoroczna, piąta już edycja szczytu organizowanego przez organizację POLITICO, dotyczyć będzie głównie wpływu, jaki instrumenty polityki Unii i postęp technologiczny, mogą mieć na zdolność sektora do „odbicia się” po wyczerpującej pandemii, przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach innych kwestii — zmian klimatycznych, rozwijającego się handlu międzynarodowego, bezpieczeństwa żywnościowego, dobrostanu zwierząt oraz różnorodności biologicznej.

W post-pandemicznym świecie, przyszłość sektora rolno-spożywczego jest zagrożona. Zarówno naukowcy, jak i decydenci pracują nad najlepszymi rozwiązaniami służącymi stworzeniu bardziej odpornego, zrównoważonego – modelu żywności. Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi, strategii „Od pola do stołu” i finalizacji reformy WPR, Komisja Europejska wzbogaciła narzędzia polityczne dostępne w jej arsenale, aby być gotową stawić czoła podstawowym wyzwaniom sektora. Jednak, czy europejski sektor rolno spożywczy, może być tak efektywny dla klimatu, innowacyjny oraz konkurencyjny jak pragnie tego Bruksela?

Wydarzenie w formie online, odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia i prowadzone będzie w języku angielskim.

Pełen harmonogram spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym, znajduje się na stronie organizatora.


Źródło: link [tłum. własne]