Dołącz do BioTech 2.0!

Aby popularyzować i usystematyzować wiedzę z zakresu najnowszych technologii dla sektora rolniczego, promować wysokiej jakości produkty oraz model rolnictwa regeneratywnego, organizatorzy zeszłorocznego wydarzenia BioTech, ponownie wyciągają dłoń do wszystkich osób interesujących się przyszłym obrazem wsi, inicjując i zapraszając na BioTech 2.0 — trzydniowe wydarzenie wypełnione warsztatami i prezentacjami, oraz kończącą je konferencją.

Opis BioTechu, z wyszczególnieniem programów kolejnych dni oraz instrukcją zapisu znajdują się na stronie fb „Ostoja Natury” i w wydarzeniach:

  1. Dzień pierwszy, 10 września 2021 roku:  link
  2. Dzień drugi, 11 września 2021 roku: link
  3. Dzień trzeci, 12 września 2021 roku: link