Seminarium online pt. „Skuteczne mechanizmy rozwiązywania nowych wyzwań związanych z zarządzaniem na europejskich obszarach wiejskich"

 

W ramach projektów POLIRURAL i SHERPA 8 listopada 2022 r. w godz. 15.00 - 16.30 odbędzie się seminarium on line pt. „Skuteczne mechanizmy rozwiązywania nowych wyzwań związanych z zarządzaniem na europejskich obszarach wiejskich" (Effective mechanisms to address new governance challenges in European rural areas) jako wydarzenie towarzyszące Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2022. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Prelegenci pochodzący z Platform Multi-Actor i Regional Foresight Exercises H2020 POLIRURAL i SHERPA, reprezentują politykę, naukę i społeczeństwo obywatelskie na różnych szczeblach zarządzania. Podzielą się swoimi poglądami na temat wizji dla obszarów wiejskich, a także rozwiązań dla przezwyciężenia barier w osiągnięciu transformacji do 2040 roku.

Rejestracja i program spotkania dostępne są pod linkiem: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2022/side-events/363

Organizator: Projekty programu „Horyzont 2020" SHERPA „Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors" oraz PoliRural „Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People" https://polirural.eu/