Produkcja i organizacja w ramach krótkich łańcuchów dostaw — zapraszamy na konferencję

Zdjęcie przedstawia krowę stojącą na polu, w wiejskim krajobrazie roztaczającym się za jej plecami.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na bezpłatną konferencję o nazwie „Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności – przykłady w zakresie możliwych rozwiązań organizacji KŁŻ”. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu — rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.08.2022 r. w hotelu „Mercure Bydgoszcz Sepia” na ulicy Marszałka Focha 20 w Bydgoszczy. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać do dnia 12 sierpnia 2022 roku. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie będzie organizowane w ramach projektu własnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 — „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”.

Zadaniem konferencji, jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości produkcji i organizacji sprzedaży żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw. W trakcie wydarzenia, poruszone zostaną tematy związane z zasadami i wymaganiami weterynaryjno-sanitarnymi obowiązującymi przy produkcji żywności w ramach działalności RHD oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, poprawiającymi jakość produktów w trakcie przetwórstwa owoców i warzyw w małej skali. Podczas konferencji zostanie też zaprezentowana charakterystyka rodzimych ras zwierząt gospodarskich pod względem walorów kulinarnych i możliwości ich wykorzystania w lokalnym przetwórstwie.

Podczas drugiego dnia wydarzenia, uczestnicy wezmą udział w wyjeździe studyjnym do gospodarstw zajmujących się hodowlą świń rasy „Złotnicka Pstra”, produkcją win oraz serów.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia, dostępny jest tutaj.


Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez platformę e-CDR.

Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych: Barbara Sałata, tel. 48 365-69-35, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl
- w sprawach rekrutacji: Marta Kwiatkowska, tel. 48 365-65-26, e-mail: m.kwiatkowska@cdr.gov.pl