Z Banku Wiedzy Ewaluacyjnej — warsztaty

Dla promocji i przedstawienia wyników wybranych projektów badawczych istotnych dla Wspólnej Polityki Rolnej, przeprowadzone zostaną warsztaty online dobrych praktyk o nazwie „Nowe narzędzia monitorowania i ewaluacji: wgląd w dane Banku Wiedzy Ewaluacyjnej”, które odbędą się w dniach 20-21 października 2021 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez Europejski Punkt Wsparcia Ocen Obszarów Wiejskich (Evaluation Helpdesk). Podczas warsztatów dobrych praktyk udostępnione, omówione oraz promowane będą wyniki niektórych — istotnych dla oceny WPR — projektów badawczych. Wśród kluczowych tematów spotkania pojawią się między innymi potrzeby ewaluacji dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych oraz kwestie, które mogą ułatwić lub utrudnić włączenie zidentyfikowanych wyników (gromadzenie danych, zarządzanie i monitorowanie) do ewaluacji na poziomie państwa członkowskiego.

Rejestracji na warsztaty można dokonać do 13 października za pomocą formularza podanego na stronie.

Spotkania odbędą się w języku angielskim.

Więcej informacji o warsztatach znajduje się na stronie wskazanej przez organizatorów.