W trosce o bezpieczeństwo rolników — konkurs!

By skuteczniej wpływać na poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, w ramach działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS, po raz trzeci organizowany jest konkurs „Moja Wizja Zero — Rolnik Liderem Bezpieczeństwa ”.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby w wieku od 15 do 23 lat włącznie, pragnące promować oraz wspierać bezpieczne, odpowiedzialne zachowania związane z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.  Szczególnie zainteresowane konkursem, powinny być osoby uczęszczające do szkół ponadpodstawowych oraz studiujące na uczelniach wyższych o profilu rolniczym.

Przed uczestnikami konkursu, stoi zadanie wykonania krótkiego filmu na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pierwszą, która brzmi: „Przejmij inicjatywę — zaangażuj się”

Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.

Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.

Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.

Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.

Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.

Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.

Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi, których wartość przekroczyć może nawet 8 tysięcy złotych (pierwsze miejsce).

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na podany przez organizatora adres, do 30 września 2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje, wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, znajdują się na stronie KRUS.