„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina”

Partner KSOW: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Winnice Dolnośląskie

Budżet projektu: 304 229,91 zł (oraz wkład własny: 44 658,25 zł)

Czas trwania projektu: 01.06.2019 - 30.10.2019 

Odbiorcy projektu:

 • Wyjazd studyjny:
  • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 37 osób;
  • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 26 osób;
  • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 5 osób (3 osoby podczas  wyjazdu do Szampanii i 2 osoby podczas wyjazdu do Włoch).
 • Szkolenia specjalistyczne:
  • producenci wina, osoby związane z branżą winiarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży winiarskiej: 30 osób;
  • producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej: 30 osób.

Działania i efekty projektu:

 • 01-06.07.2019 r. — „Wizyty w Serowarniach Farmerskich i Zagrodowych preferujących tradycyjne technologie wytwarzania produktów mlecznych” — wyjazd studyjny do Włoch (przez Szwajcarię i Austrię) mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń pomiędzy 28 producentami sera i osobami związanymi z branżą serowarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej. Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu serowarni, przygotowany i zrealizowany program obejmował: 1 dużą serowarnię, 3 średnie i 4 małe oraz 1 dojrzewalnię serów. W przewadze zaplanowano głównie małe i średnie zaplecza (7 serowarni), a także możliwość zwiedzania zakładu realizującego produkcję tradycyjnych serów Parmezan w dużej skali przemysłowej. Ważnym punktem było również zwiedzanie dojrzewalni serów, która współpracuje z wieloma okolicznymi serowarniami i prowadzi jedynie ostatni etap produkcji tj. dojrzewanie ok. 120 różnych rodzajów serów. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć serowarnie różne pod względem wielkości i procesów produkcji; poznać nie tylko lokalne sery produkowane z pasją, zgodnie z lokalną tradycją, sery wysokiej jakości o zróżnicowanych smakach i teksturze, ale przede wszystkim porozmawiać z ich producentami, zadać istotne dla nich pytania i nawiązać nowe kontakty dla przyszłej współpracy. Program wyjazdu umożliwił również zdobycie wiedzy teoretycznej, którą przekazał uczestnikom wyjazdu, podczas podróży autobusem, ekspert.  Wykłady te stanowiły doskonały wstęp do wizyt w serowarniach produkujących poszczególne gatunki serów.
 •  03-07.07.2019 r. „Prowadzenie gospodarstwa winiarskiego w Szampanii — od wyboru sadzonek do przygotowania wina bazowego dla win musujących wyrabianych metodą tradycyjną” — wyjazd studyjny do Szampanii mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń pomiędzy 40 producentami wina i osobami związanymi z branżą winiarską oraz przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej. Mając na uwadze profil i wielkość prowadzonych przez uczestników wyjazdu winnic, przygotowany i zrealizowany program obejmował: winnice, spółdzielnie, instytut enologiczny, szkółkę i placówkę oświatową. Wyjazd studyjny do Szampanii pozwolił uczestnikom zdobyć i pogłębić wiedzę z zakresu produkcji win musujących metodą tradycyjną:

— szkolenie z przygotowania wina bazowego było świetną okazją do poznania sekretów sztuki assemblage, która jest podstawą produkcji jakościowego szampana;

— wizyty w spółdzielniach winiarskich przybliżyły polskim winiarzom zasady działania kooperatyw, czyli formy działania, która zaczyna być coraz częściej brana pod uwagę przez polskich winiarzy/stowarzyszenia winiarskie;

— wizyty w winiarniach/winnicach pozwoliły zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu enoturystyki (jako istotnego elementu w prowadzeniu gospodarstwa winiarskiego), prowadzenia krzewów winorośli, procesu winifikacji win musujących metodą tradycyjną, produkcji materiału szkółkarskiego.

 • 05-06.10.2019 r. — Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu — Szkolenie specjalistyczne pt. „Wpływ czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej” mające na celu  podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji sera wśród 30 producentów sera i osób związanych. Szkolenie podzielone zostało na część wykładową (pierwszy dzień) i laboratoryjną (drugi dzień). W pierwszym dniu uczestnicy otrzymali wiedzę teoretyczną nt.  wpływu czynników surowcowych i technologicznych na jakość serów wytwarzanych w warunkach serowarni farmerskiej, natomiast w drugim dniu szkolenia w warunkach laboratoryjnych utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę. W drugim dniu odbyły się zajęcia w grupach. Uczestnicy uczyli się jak w praktyce prostymi metodami analitycznymi (do zastosowania w małej serowarni) można sprawdzić surowiec oraz wpłynąć na technologię produkcji, aby osiągnąć zakładane rezultaty (efekty).
 • 11-12.10.2019 r. Wrocław — Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu — szkolenie specjalistyczne  pt. „Podnoszenie jakości produktów winiarskich i enologicznych” mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji i marketingu wina wśród 30 producentów wina i osób związanych z branżą winiarską. Dwudniowe szkolenie prowadzone było w formie wykładowo-warsztatowej. Producenci wina i osoby związane z branżą poszerzyli swoją wiedzę o informacje związane z podnoszeniem jakości produktów winiarskich i enologicznych, w szczególności o problemach przy fermentacji, specyfikacjach drożdży, pożywek i preparatów drożdżowych, enoturystyce w gospodarstwie winiarskim, enoturystyce jako ważnej części enobiznesu, marketingu gospodarstwa winiarskiego, strategiach cenowych. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się również jak zrobić dobre zdjęcia winnicy/wina/winorośli, jak je edytować w warunkach gospodarstwa winiarskiego oraz jak korzystać z fotografii w mediach społecznościowych.

Priorytet 1 PROW: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju