Sposób na przedsiębiorczość? Chów gęsi!

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie w miejscowości Wudzynek, o nazwie: „Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Podczas warsztatów poruszone zostaną kwestie dotyczące następujących tematów:

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym.
  • Przetwórstwo produktów z gęsi.
  • Legalne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
  • Warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

Spotkanie odbywające się 27 lipca, rozpocznie się o godzinie 8:30.

Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu przez adres e-mail: fundacja@polskabialages.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie, w kategorii projekty.