Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie Unii Europejskiej, związanej z przekształceniem sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) w sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw (FSDN).

 

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, co wiąże się z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych do poziomu zero netto. Sektor rolny ma jednak swoje własne ambicje — zgodne ze Wspólną Polityką Rolną, Europejskim Zielonym Ładem, „Od pola do stołu” i strategiami na rzecz bioróżnorodności. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej, dane zebrane do systemu FADN pomagają monitorować wyniki ekonomiczne na poziomie gospodarstw. Aby lepiej realizować cele środowiskowe i społeczne oraz podjąć krok w kierunku cyfrowej transformacji, FADN (A = księgowość) zostanie przekształcona w FSDN (S = zrównoważony rozwój).

Sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw, bazować będzie na zmodernizowanym, uproszczonym i wzmocnionym systemie gromadzenia danych FADN. Będzie to podstawowe narzędzie służące identyfikacji potrzeb rolników, przyczyniające się do wsparcia zrównoważonego rolnictwa z perspektywy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Nowy system pomoże rolnikom, doradcom rolnym, decydentom i badaczom lepiej zrozumieć funkcjonowanie gospodarstw oraz ulepszyć zrównoważone praktyki rolnicze, również poprzez lepsze wykorzystanie zgromadzonych w usługach doradczych danych.

Zadaniem tytułowej ankiety jest zebranie opinii i pomysłów stron zainteresowanych systemem FADN, dla ułatwienia przejścia na FSDN.

Dostępna jest do 31 lipca na stronie organizatora.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt pod adresem agri-c3@ec.europa.eu