Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD)

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu:  01.06.2020 – 31.10.2020

Budżet projektu: 134 522,10 zł (w tym wkład własny: 18 460,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy;
 • doradcy rolni;
 • mieszkańcy obszarów wiejskich;
 • nauczyciele, uczniowie i studenci szkół rolniczych.

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu powstało 7 filmów  na temat rolniczego handlu detalicznego (RHD), których celem było podniesienie wiedzy i świadomości wśród rolników o potencjale ekonomicznym tkwiącym w RHD oraz o sposobach wykorzystania go dla celu poprawy dochodów. W filmach zawarto zagadnienia związane z wymogami potrzebnymi do założenia działalności RHD, a materiały pozwoliły wyjaśnić wiele wątpliwości, np. jak w prosty sposób i od czego zacząć? Jakie dokumenty złożyć? Gdzie sprzedawać? Jak wyróżnić swój produkt i jakie produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem konsumentów?

 1. ,,Agroturystyka czyli jak RHD może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca” -  w filmie zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach RHD. Celem tego filmu było zachęcenie pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach RHD.
 2. ,,Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności RHD?” – w filmie ukazane zostały kanały dystrybucji produktów z RHD, przedstawione zostały miejsca w których można sprzedawać produkty (targi, festyny) a także działających platform sprzedażowych, przedstawienie jednego z ośrodków doradztwa rolniczego, który pomaga w sprzedaży rolników. W materiale ekspert opowiadał o tym jak za kilkanaście lat będą wyglądały kanały dystrybucji.
 3. ,,Jak założyć działalność RHD?” - w filmie zostało przedstawione gospodarstwo, które właśnie rozpoczęło tego typu działalność dostosowując ją pod wymagania RHD. Wyjaśnione zostały zasady prowadzenia działalności RHD, określone limity dot. sprzedaży oraz dochodów czerpanych z tego typu działalności.
 4. ,,Rolniku, o tym musisz pamiętać, czyli jakich błędów uniknąć” – w filmie pojawiły się najważniejsze zagadnienia dot. ewidencjonowania sprzedaży, obrotu produktami w momencie choroby przetwórcy zagrażającej przeniesienie  jej na produkty, informacje dot. miejsc do których nie można przedawać produktów RHD
 5. „Jak się wyróżnić. Czyli czym zainteresować konsumenta sprzedając produkty pochodzące z RHD?” - w materiale zostały przedstawione znaki jakości oraz wymogi jakie należy spełnić by je otrzymać. Ponadto w materiale został przedstawiony rolnik, który opowiedział o średniej cenie konwencjonalnego produktu porównując go z ceną ze znakiem jakości.  Został również poruszony ważny temat przygotowywania poprawnych etykiet na produkty, a także sposobu przechowywania produktów.
 6. ,,Dziesiątka najpopularniejszych produktów RHD” -  w filmie przedstawiono 10 najbardziej znanych i lubianych przez konsumentów produktów z RHD.
 7. ,,Jakie dodatki można stosować w produktach RHD” - w materiale zostały przedstawione podstawowe informacje dot. stosowania dodatków znajdujących się w produktach ich maksymalna ilość.

Priorytet 2 PROW:  Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju