Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki

Partner wiodący: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Projekt realizowany będzie z udziałem czterech dodatkowych partnerów KSOW: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Realizacja projektu rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  703 294,44 zł  

Celem operacji jest przekaz informacji dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich o możliwościach rozwoju, wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich. Podkreślenie i wyróżnienie gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują i działają na rynku regionalnym, spowoduje wyraźny wzrost zainteresowania i ożywienia rozwoju obszarów wiejs

  • uczestnicy seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich centralnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski, dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu, zdobędą wiedzę o zarządzaniu i rozwoju sektora rolnego, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją rozwoju obszarów wiejskich i promowaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Formy realizacji projektu: Seminarium, Prasa, Konkurs, informacje i publikacje w internecie

Projekt skierowany jest do:

  • rolników, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, którzy będą uczestniczyć w konkursie. Wnioskodawca i każdy z partnerów wnioskodawcy, na obszarze swojego województwa, przeprowadza ocenę i spośród zgłoszonych kandydatów w kategorii gospodarstw i firm typuje 6 gospodarstw oraz 6 firm jako uczestników konkursu. Łącznie w pięciu województwach wytypowanych zostanie 60 uczestników konkursów (5*12).
  • uczestników pięciu odrębnych seminariów – gale podsumowujące konkurs Agroliga w poszczególnych województwach (zachodniopomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), tj.: rolników, właścicieli i przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, mieszkańców obszarów wiejskich, uczestników konkursu z lat ubiegłych, doradców rolniczych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawicieli mediów.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.


Relacje z realizacji projektu:

Znamy Mistrzów Agroligi 2020 w województwie podlaskim - zobacz

Rozstrzygniecie konkursu AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki – kujawsko-pomorskie - zobacz