Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki

Partner KSOW:  Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czas trwania projektu: 01.04.2020–31.10.2021

Budżet projektu:  569 647,39 zł

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • przedstawicie samorządów i instytucji działających na rzecz rolnictwa,
 • doradcy,
 • naukowcy,
 • mieszkańcy obszarów wiejskich,
 • uczestnicy i laureaci konkursu.

Działania i efekty projektu:

 • Seminaria finałowe „Konkurs Agroliga 2020 i 2021 – etap wojewódzki”.
  Odbyły się w pięciu województwach: zachodniopomorskim, mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

  Dzięki uczestnictwu w seminariach, wysłuchaniu wykładów oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie, uczestnicy zdobyli wiedzę o zarządzaniu i rozwoju sektora rolnego. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu była doskonałą promocją rozwoju obszarów wiejskich i promowaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Projekt przyczynił się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Dla wszystkich uczestników biorących udział w planowanych zadaniach i dla społeczności zamieszkujących obszary wiejskie, był to wyraźny przekaz i sygnał edukacyjny.
   
 • Konkurs – ta forma realizacji zidentyfikowała rolników i firmy z poszczególnych pięciu województw, którzy swoją pracą i działaniami, świadomie realizują politykę rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatywy realizowane przez uczestników konkursu są dobrymi przykładami promującymi założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs stał się uroczystym uhonorowaniem efektów pracy i zaangażowania w poprawę konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
   
 • Prasa – relacja w prasie ułatwiła wymianę wiedzy pomiędzy partnerami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich w każdym z pięciu województw oraz  przyczyniła się do promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
   
 • Informacje i publikacje w internecie – upowszechniły osiągnięcia oraz przybliżyły  kierunki polityki rozwoju obszarów wiejskich na terenie centralnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Był to wyraźny przekaz informacji dla zainteresowanych stron o możliwościach rozwoju, wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich. Wyłonienie i wyróżnienie gospodarstw oraz firm z branży rolnej i zaprezentowanie ich działalności w internecie, wpłynęło na wzrost zainteresowania i ożywienie rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.


Relacje z realizacji projektu:

Znamy Mistrzów Agroligi 2020 w województwie podlaskim - zobacz

Rozstrzygniecie konkursu AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki – kujawsko-pomorskie - zobacz