Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą na rozwój obszarów wiejskich

Partner KSOW: Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru z siedzibą w Mikołajówce w partnerstwie z Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2021 r. i kończy się w dniu 30 września 2021 r.

Kwota dofinansowania: 128 437,40 zł  

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich.

Cele szczegółowe obejmują:

 • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich,
 • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Wielkiej Brytanii.

Forma realizacji projektu:

7-dniowy wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii dotyczący dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego bazującego na przetwórstwie jabłek dla 15 osób z obszaru województwa lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego.

Projekt skierowany jest do:

 • rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą,
 • osób/podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców,
 • producentów cydru/jabłecznika,
 • przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD,
 • przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem,
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego.

Przewidywane efekty:

 • podniesienie wiedzy u 15 uczestników wyjazdu studyjnego nt. znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań angielskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy na obszarze 5 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego
 • wpływ na wzrost ilości gospodarstw/podmiotów zajmujących się przetwórstwem owoców równocześnie zachowując rzemieślniczy charakter produkcji w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności przez uczestników.
 • wpływ na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.