Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

Partner KSOW: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Czas trwania projektu: 15.04.2019 - 31.10.2019

Budżet projektu: 13 851,38 zł (w tym wkład własny 3 264,46 zł)

Odbiorcy projektu:

 • konsumenci zainteresowani zakupem świeżych owoców aronii oraz gotowych wyrobów bezpośrednio u producentów;
 • producenci żywności zainteresowani aronią jako wartościowym surowcem do przetwórstwa;
 • właściciele lokali gastronomicznych z okolic plantacji aronii i producentów wyrobów aroniowych zainteresowani rozszerzeniem oferty o produkty z aronii.

Działania i efekty projektu:

 • broszura informacyjna zawierająca informacje o zaletach aronii i jej pozytywnym oddziaływaniu na zdrowie, przykładowe przepisy na przetwory aroniowe, dane teleadresowe plantacji
  i producentów wyrobów aroniowych zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Broszurę wydrukowano w nakładzie 2500 egzemplarzy. Broszura była przekazywana odwiedzającym stoiska oraz została przekazana do 100 lokali gastronomicznych i 40 zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w celu zwrócenia uwagi na możliwości wykorzystania owoców aronii oraz produktów aroniowych oferowanych przez lokalnych producentów. Broszura jest dostępna w naszej bibliotece;
 • cztery punkty informacyjne na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W punktach informacyjnych członkowie Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA obsługujący stoiska informowali o walorach zdrowotnych aronii, o możliwości bezpośredniego zakupu świeżych owoców bezpośrednio u producentów, a także gotowych wyrobów aroniowych. Przygotowane były ekspozycje, na których prezentowano przetwory z aronii. Wszystkie osoby odwiedzające punkt informacyjny otrzymały broszurę informacyjną oraz sok aroniowy do degustacji. Punkty informacyjne zostały zorganizowanie w następujących miejscach i terminach:
  • Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, w dniach 6-7 września 2019 r. Punkt informacyjny odwiedziło ok. 700 osób; 
  • Dożynki Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, w dniu 8 września 2019 r. Punkt informacyjny odwiedziło ok. 350 osób; 
  • Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, w dniach 14-15 września 2019 r. Punkt informacyjny odwiedziło ok. 1000 osób; 
  • Jesienne Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” w Szepietowie, w dniach 5-6 października 2019 r. Punkt informacyjny odwiedziło ok. 600 osób; 
 • zwiększenie poziomu wiedzy konsumentów oraz właścicieli lokali gastronomicznych w zakresie korzyści spożywania aronii oraz nabywania produktów aroniowych pochodzących bezpośrednio z gospodarstw oraz z niewielkich lokalnych przetwórni, znaczenia jakości żywności oraz źródła pochodzenia produktów żywnościowych.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą