Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

Partner KSOW: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 02.05.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 188 916,38 zł

Odbiorcy projektu:

  • pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytutów i uczelni) aktywni na styku rolnictwa i ochrony środowiska;
  • przedstawiciele administracji oraz instytucji około rolniczych, działających w szeroko pojętej tematyce certyfikacji;
  • przedstawiciele instytucji certyfikujących oraz podmiotów posiadających produkty certyfikowane, takie jak AgroEko, COBICO, przewodniczący Zrzeszenia Producentów Sera korycińskiego, bacowie reprezentujący spółdzielnię „Gazdowie”, właściciele  zakładów produkujących wędliny tradycyjne.

Działania i efekty projektu:

  • międzynarodowa konferencja pt. ”Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE” podczas, której przedstawiono jej uczestnikom, systemowe rozwiązania w zakresie wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji przykładowych produktów regionalnych w Hiszpanii, Portugalii, Turcji, we Włoszech oraz w Polsce. Podczas konferencji dyskutowano również na temat małego przetwórstwa lokalnego, zielonej gospodarki, tworzenia miejsc pracy, wzrostu wydajności i konkurencyjności produkcji, promocji turystycznej i kulinarnej regionów wiejskich, jakości produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego oraz znaczenia ras lokalnych.
  • Monografia przedstawiająca aktualny stan problematyki certyfikowanych produktów pochodzenia rolniczego w krajach UE. Publikacja pokazuje również znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości, ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, w których są przygotowywane. Publikacja pn. „Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów CHNP, CHOG i GTS w krajach UE” – w języku polskim i angielskim - dostępna jest w bibliotece KSOW.

Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.