Konferencja „Spotkanie kobiet wiejskich – Kobiety to dobry klimat”

Projekt własny jednostki centralnej KSOW realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą

Czas trwania projektu: 26.10.2021-27.10.2021

Budżet projektu: 204 466,80 zł

Odbiorcy projektu:

 • członkinie i członkowie kół gospodyń wiejskich,
 • członkinie i członkowie grup formalnych i nieformalnych,  prowadzących aktywność społeczną na obszarach wiejskich w oparciu o  dziedzictwo kulturowe w szczególności rękodzieło i  kulinaria, 
 • pochodzący z 13 województw,
 • przedstawiciele podmiotów wspierających działalność takich grup na obszarach wiejskich.

Działania i efekty projektu:

 • Konferencja Spotkanie kobiet wiejskich – Kobiety to dobry klimat

  Dwudniowe spotkanie stanowiło szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami, pasjonatkami i świadomymi swojej siły, a zarazem wyzwań jakie stoją przed nimi w działalności społecznej. Konferencja dała im okazję zdobycia wiedzy na temat: przeciwdziałania zmianom klimatu, wpływu kulinariów na zdrowie człowieka oraz odpowiedzialnego reagowania na potrzeby społeczności lokalnych w dobie globalnych wyzwań.
   
  • Program konferencji opierał się zarówno o prezentacje prowadzone przez poszczególne, uczestniczące w wydarzeniu organizacje, jak i o wykłady prowadzone przez ekspertki i ekspertów:
   • Działalność społeczna na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i nie tylko — Pani Agata Otrębska,
   • Zalety płynące z przejścia na kuchnię roślinną — Prezentacja KGW MAK,
   • Gotowanie a zdrowie i środowisko — Pani Katarzyna Bosacka,
   • Naturalne metody uprawy roślin i przydomowe ogrody — Pani Klaudia Sidorowicz,
   • Ekologiczna działalność rolnicza a budowanie sieci współpracy — Pan Jan Czaja,
   • Działalność agroturystyczna a budowanie sieci współpracy — Pani Aleksandra Klonowska – Szałek.
 • Wydarzenie odbyło się w dniach 26-27 października. Wzięło w nim udział ponad 120 osób z całej Polski, z czego większość stanowiły przedstawicielki ponad 40 kół gospodyń wiejskich.
   
 • IX edycja konkursu kulinarnego na najlepsze przetwory domowe: Skarby zaklęte w szkle.
  Konkurs odbył się w trakcie konferencji. Przyznano 12 nagród w następujących kategoriach:
  • domowe przetwory z owoców,
  • domowe przetwory z warzyw,
  • domowe przetwory mięsne i rybne.

Informacje o nagrodzonych można znaleźć w artykule na stronie ksow. Poza tym, dostępne są:


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Priorytet 4 PROW: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Priorytet 5 PROW: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.