Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów

Partner KSOW: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA", Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czas trwania projektu: 01.04.2022–31.10.2022 r.

Budżet projektu: 194 939,00 zł ( w tym wkład własny 30 059,84 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy,
  • doradcy,
  • przedsiębiorcy rolni,
  • przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji wsparcia rolnictwa oraz nauki.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu była identyfikacja potencjału poszczególnych regionów — województw uczestniczących w projekcie (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie) w zakresie stworzenia skutecznej strategii promocji i planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału produktu lokalnego w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości, przekazania wiedzy i informacji lokalnym producentom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich w obszarze możliwości certyfikacji oraz efektywnej, skoordynowanej promocji takiej żywności jako elementu działań na rzecz szybkiego i harmonijnego rozwoju.

W ramach projektu zrealizowano:

  • cykl jednodniowych warsztatów (8 warsztatów, po 2 w każdym z województw) dla 175 osób w wyniku których zidentyfikowano potencjał poszczególnych województw i lokalnych społeczności w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości i w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego, a także wzrósł poziom wiedzy i świadomości ich uczestników w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
  • trzydniową konferencję dla 124 osób, która pozwoliła na: podzielenie się potencjałem poszczególnych regionów z przedstawicielami innych województw, zapoznanie się z zasadami planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem istniejącego potencjału, poznanie możliwości certyfikacji produkcji żywności w ramach krajowych i unijnych systemów/ certyfikatów jakości, wymianę doświadczeń i przeanalizowanie dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych, poszerzenie wiedzy w zakresie możliwości promocji żywności na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu istniejących narzędzi oraz dostępnych instrumentów finansowych, zidentyfikowanie możliwości wspólnej koordynacji takich działań w celu maksymalizacji ich efektywności.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.