Zrównoważona gospodarka surowcami biogenicznymi i wodą w nowoczesnym rolnictwie – mini serial edukacyjny

Partner KSOW: GreenBack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania projektu: 01.05.2022–31.10.2022

Budżet projektu: 48 262,93 zł (wkład własny: 11 221,90 zł)

Odbiorcy projektu: grupa zawodowa pracująca w sektorze rolnictwa, szczególnie ludzie młodzi — osoby prowadzące działalność, bądź pracujące w gospodarstwach zajmujących się uprawą roślin polowych, ogrodniczych, sadowniczych i szklarniowych a także hodowcy zwierząt.

Opis projektu oraz jego cele


Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

       


Projekt zrealizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.