Zrównoważona gospodarka surowcami biogenicznymi i wodą w nowoczesnym rolnictwie – mini serial edukacyjny

Partner KSOW: GreenBack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czas trwania projektu: 01.05.2022–31.10.2022

Budżet projektu: 58 938,78 zł

Odbiorcy projektu: grupa zawodowa pracująca w sektorze rolnictwa, szczególnie ludzie młodzi — osoby prowadzące działalność, bądź pracujące w gospodarstwach zajmujących się uprawą roślin polowych, ogrodniczych, sadowniczych i szklarniowych a także hodowcy zwierząt.

Opis projektu oraz jego cele

  • Przygotowanie 2-odcinkowego serialu edukacyjnego pod tytułem „Zrównoważona gospodarka surowcami biogenicznymi i wodą w nowoczesnym rolnictwie”. Serial składał będzie się z dwóch odcinków:
    • odc. 1 – „Bio surowce w zrównoważonym żywieniu roślin”;
    • odc. 2 – „Woda w ujęciu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Serial dostępny będzie na Facebooku oraz YouTube GreenBack.

TUTAJ


Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

       


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.